therapie en coaching

Therapie en coaching voor kinderen en jongeren

Is je zoon of dochter boos, bij vlagen misschien zelfs woedend? Of juist veel stiller dan anders, en teruggetrokken? Wordt er geklaagd over buikpijn terwijl er geen sprake is van een medische oorzaak? Misschien geeft je kind nog andere signalen waaraan je merkt dat hij of zij niet goed in z’n vel zit. Dan kan actief beeldende therapie antwoord geven.

De oorzaak van een probleem is altijd anders en heel persoonlijk, bijvoorbeeld:

emotionele problemen, (bijvoorbeeld door weinig zelfvertrouwen, geen vertrouwen in de volwassenen of de wereld rondom het kind en/of gevoelens van angst en onzekerheid),

sociale problemen, (zoals moeite met het omgaan met leeftijdsgenootjes, een negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen),

een traumatische ervaring, (denk hierbij aan een eigen ziekteproces of het verlies van een familielid of ander belangrijk persoon. Maar ook aan scheiding, verhuizing of seksueel misbruik).

Omdat de actief beeldende therapie maatwerk is, kan er heel gericht worden gewerkt aan de specifieke oorzaak.

Actief beeldende therapie

Actief beeldende therapie geeft kinderen en jongeren de ruimte om zich te laten zien en horen op een manier die hen het beste past. Het gaat hierbij niet om cijfermatige scores, maar juist om wat hij of zij te vertellen heeft. Letterlijk in woorden, en vooral via beelden. Want ieder kind spreekt zich behalve met woorden uit via (vaak onbewuste) innerlijke beelden.
De beelden en gesprekken met de kinderen staan nooit helemaal op zich zelf. Want ook de ouders zijn een belangrijke bron van informatie. Ouders zijn immers de deskundigen wanneer het om hun kind gaat.

In het algemeen staat bij jonge kinderen het spel centraal. Maar er wordt ook veel gewerkt met verhalen en tekeningen. Bij oudere kinderen (vanaf middelbare schoolleeftijd) is de werkwijze meer gericht op het gesprek (coaching). Er is ook ruimte voor creatieve uitingsvormen, zoals boetseren.

Jeanne Meijs

De actief beeldende therapie is een bijzondere vorm van therapie en coaching voor kinderen en jongeren met problemen. Jeanne Meijs heeft begin jaren ’90 deze vorm van therapie ontwikkeld. Inmiddels zijn er verschillende praktijken in Nederland en daarbuiten die werken volgens haar aanpak. Wil je weten waar? Voor therapie en coaching kijk bij therapeuten.