opleiding

Wil jij je met hart en ziel inzetten voor individuele hulpverlening aan kinderen? Misschien is de post-HBO
opleiding tot actief beeldende therapeut iets voor jou! De opleiding wordt individueel gegeven en daardoor is er een optimale mogelijkheid om de eigen persoonlijke capaciteiten te ontwikkelen met betrekking tot de omgang met kinderen en ouders.

Wie kan er worden opgeleid?

Een student heeft een HBO-opleiding die op het terrein van opvoeding en/of hulpverlening ligt. Wie hier niet aan voldoet en toch zeker weet dat de actief beeldende therapie past bij het eigen pakket van vermogens en wensen kan een uitzonderingsvraag stellen aan de opleidingscommissie van Sampo. Een student is minimaal 28 jaar en beschikt over beeldende capaciteiten.

Sinds januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet biedt studenten bescherming in het geval van een klacht en zorgt voor een laagdrempelige klachtenbehandeling.

Wil je meer weten over deze opleiding stuur dan een mail of een brief naar:
Opleidingscommissie Sampo t.a.v. Hanna Hiemstra
Weerbel 14
9451 EB Rolde
E-mail: therapiedeparelvisser@gmail.com