werkwijze therapeut

Werkwijze van de actief beeldende therapeut

De werkwijze van de actief beeldende therapeut kent de volgende fases:

De hulpvraag

Op basis van het eerste oudergesprek (anamnese) en de observatie van het kind (in 4-6 sessies) wordt de specifieke problematiek vastgesteld. Deze wordt omschreven in een hulpvraag. In een tweede gesprek met de ouders wordt de hulpvraag besproken. Eventueel wordt deze aangepast op basis van de aanvullende informatie uit dit gesprek.
Soms blijkt dat een andere manier van aandacht of andere accenten in de opvoeding voldoende is om het kind te helpen. Dan is behandeling niet nodig en sluiten we af met een oudergesprek. Maar het kan ook blijken dat het nuttig is om een therapeutisch proces te starten.

De therapie

De actief beeldende therapie is maatwerk. Daarom kan er heel gericht worden gewerkt aan de specifieke oorzaak.
De duur van de therapie wordt bepaald door de aard van het probleem zoals dat in de hulpvraag is beschreven. Soms is 4 keer een wekelijkse afspraak voldoende. In andere gevallen duurt deze fase langer. In de tussentijdse oudergesprekken zullen de vorderingen worden besproken. En in bepaalde gevallen kan ook de school betrokken zijn in het proces. Of, en op welke wijze, wordt samen met de ouders besproken.

De Afsluiting

Het therapietraject wordt afgesloten met een gesprek tussen de ouders en de actief beeldende therapeut. Er worden concrete
tips en adviezen voor de toekomst meegegeven.

Heb je nog vragen over onze werkwijze? Neem dan contact op met een actief beeldende therapeut bij u in de buurt.

De actief beeldende therapeut is gebonden aan de zwijgplicht. Deze maakt deel uit van het beroepsgeheim. Dit betekent dat zonder uw schriftelijke toestemming geen informatie over uw zoon of dochter mag worden verstrekt aan derden. Tenzij hier specifiek toestemming voor is gegeven.

Voor aanvang van de therapie wordt gevraagd een Toestemmingsformulier te tekenen om akkoord te gaan met de behandeling. Voor jongeren (vanaf 16 jaar) is het niet nodig om dit Toestemmingsformulier door de ouders te laten tekenen.

 

Wil je meer weten over actief beeldende therapie bij jou in de buurt? Kijk bij therapeuten